Kinesitherapeut

Sportkinesitherapeut

Manueel therapeut

Jonas De Pauw

Kris De Troy

Kinesitherapeut

Osteopaat d.o.

Osteopathie

Osteopathie is een volwaardige medische discipline waarbij de manuele diagnostische en therapeutische aanpak van functiestoornissen, ontstaan door een bewegingsverlies van om het even welk weefsel, centraal staat.
Het is dus een manuele geneeskunst die de oorzaak van pijnklachten en sommige aandoeningen in de biomechanica van het lichaam zoekt en complementair blijft aan de ‘klassieke’ geneeswijze, maar met behoud van zijn eigen filosofie en eigen diagnosestelling (hand-hersen-synergie).
Meerbepaald is het een holistische therapie die zowel preventief als curatief ingrijpt en die de natuurlijke reactiemogelijkheden van het lichaam in zijn totaliteit stimuleert.
De osteopaat behandelt niet alleen problemen van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, pezen,…) maar ook bepaalde vormen van hoofdpijn, ademhalingsmoeilijkheden en spijsverteringsstoornissen.
Kortweg geschetst kunnen we stellen dat osteopathie vooral zorgt voor een optimale beweeglijkheid van alle structuren van het lichaam want dit is de barometer van onze gezondheid.
Deze behandelwijze is nog steeds revolutionair omdat het lichaam wordt aangezet tot zelfgenezing op ogenschijnlijk eenvoudige en subtiele wijze.

Manuele therapie

Manuele therapie wordt beschouwd als een specialisatie binnen het domein van de kinesitherapie. Aan de hand van een uitgebreid klinisch onderzoek gaat de manueel therapeut op zoek naar de oorzaak van de klachten, het gaat dus niet enkel om een symptomatische behandeling! Volgende technieken worden hiervoor onder andere aangewend: mobilisaties, manipulaties, harmonics, stretching, stabilisatieoefeningen, coördinatieoefeningen, diepe dwarse fricties, myofasciale technieken, rugscholing, core stability training,…

Sportkinesitherapie

Enkelverstuikingen, voorste kruisbandletsels, meniscusletsels, spierscheuren, kraakbeenletsels, peesontstekingen,…het zijn slechts enkele voorbeelden van sportletsels. De sportkinesitherapeut gaat deze niet alleen behandelen, maar ook aandacht besteden aan de preventie hiervan. Deze vorm van revalidatie wordt gekenmerkt door het actieve karakter, waarbij met sportspecifieke oefeningen en trainingsadvies gestreefd wordt naar het uiteindelijke doel: sport- en competitiehervatting. Niet alleen competitieve, maar ook recreatieve sporters kunnen terecht bij de sportkinesitherapeut!

Kinesiotaping

Deze tapemethode heeft de laatste jaren – wereldwijd - steeds meer terrein ingewonnen in het sport- en dagdagelijkse gebeuren. Het algemene principe van kinesiotaping is ‘activeren’, wat dus in schril contrast staat met de conventionele tapemethode (gewone witte tape), die als bedoeling had een beperking van beweeglijkheid in gewrichten te bewerkstelligen. De tape heeft onder andere volgende belangrijke effecten:
- Verbetering van de spierfunctie
- Ondersteuning van de gewrichtsfunctie
- Activering van het endogene analgetische systeem (pijndemping)
- Activering van de circulatie
Tot slot nog enkele eigenschappen van deze tape: 130 tot 140% rekbaar, lucht- en waterdoorlatend, waterbestendig, kan meerdere dagen gedragen worden (tot 7 dagen),…

Cardiorevalidatie

Cardiorevalidatie is een vorm van fysieke training voor post-infarctpatiënten, gerevasculariseerde patiënten, patiënten met stabiele angor pectoris/ritmestoornissen/perifeer vasculair lijden,…
Deze ambulante revalidatie wordt afhankelijk van de ingreep 3 tot 6 weken na ontslag uit het ziekenhuis gestart. Hartfrequentie wordt gedurende de hele sessie gecontroleerd via een Polar hartslagmeter, alsook de bloeddruk voor en na de sessie. Afhankelijk van het aantal sessies per week neemt deze revalidatie zo’n 3 à 4 maanden in beslag.
De belangrijkste doelen van deze revalidatie zijn:
- Een positief beïnvloeden van het cardiovasculaire risicoprofiel
- Voorkomen van nieuwe cardiovasculaire accidenten
- Vergroten van de inspanningscapaciteit en –tolerantie
- Wegnemen van de angst om te bewegen

Geriatrische revalidatie

Het voornaamste doel bij geriatrische patiënten bestaat erin het neuromusculaire stelsel te trainen. Hun fysieke prestatie is onder andere gedaald door een vermindering in spiermassa (sarcopenie), een daling van het aërobe vermogen, een gedaalde efficiënte van de 3 sensoriële systemen, een gebrek aan beweging, al dan niet verschillende chronische aandoeningen tegelijk, ziekenhuisopnames met vaak langdurige immobilisatie en overmatig medicatiegebruik. Een toename van het valrisico is hiervan een niet te onderschatten gevolg.
De belangrijkste doelstellingen voor de kinesitherapeut bestaan erin de mobiliteit, het evenwicht, de kracht en de uithouding van de geriatrische patiënt te onderhouden/verbeteren. Zodoende kan de zelfstandigheid van deze geriatrische patiënten zo lang mogelijk gegarandeerd worden.

Running Smart Coach

Running Smart is een unieke online tool ontwikkeld voor zowel recreatieve als competitieve (hard)lopers. Aan de hand van een testbatterij met functionele bewegingstesten wordt bewegingscontrole, lenigheid, kracht en stabiliteit geëvalueerd. Deze biomechanische screening wordt niet alleen verricht met als doel het risico op blessures te verminderen, alsook met het oog op preventie en prestatieverbetering!
Heeft u interesse in Running Smart, vraag er dan gerust naar in onze praktijk of neem een kijkje op de website: http://www.runningsmart.be/

Shock Wave therapie

Shock wave therapie wordt ook wel ESWT (Extracorporele Shock Wave Therapie) genoemd. Deze behandelmethode wordt voornamelijk toegepast bij allerhande chronische klachten waaronder hielspoor, peesontstekingen aan achillespees/schouder/elleboog en slijmbeursontstekingen.
Nadat wij als therapeut bepaald hebben of de patiënt al dan niet in aanmerking komt voor deze behandelmethode – via een vooraf verrichte echografie en/of exacte bepaling van het pijnpunt – gaat men over tot verrichten van Shock Wave. De behandelkop – het pistool – wordt op het pijnlijke punt geplaatst waarbij vervolgens drukgolven worden uitgezonden. Het lichaam reageert hierop met een lokale ontstekingsreactie, welke de start vormt van het genezingsproces. De therapie wordt zonder voorafgaande verdoving verricht maar wordt vaak als ‘gevoelig’ ervaren.

Behandeling uitsluitend op afspraak

  • Kinesistheraphiebehandeling kan enkel op voorschrift van de arts.

Tegemoetkoming mutualiteit

  • Zowel voor een osteopatische als kinesitherapeutische behandeling
  • Enkel terugbetaling indien voorschrift van de arts (kinesitherapie)
  • Na afloop van de behandelsessie(s) krijgt u het voorschrift samen met een getuigschrift voor verstrekte hulp mee. Dit geeft vervolgens recht op een tegemoetkoming van de mutualiteit.

Niet nakomen van uw afspraak

  • Indien u laattijdig (<12u op voorhand) of nalaat een afspraak na te komen, zijn wij genoodzaakt deze behandeling toch aan te rekenen.

Praktijk

Steenhout 29

9400 Denderwindeke

054 33 41 79

Kris De Troy: 0475 61 80 13

Jonas De Pauw: 0476 28 51 23

Hoe raak je tot bij ons?

Toon mij de weg
Verwijder route